อัตราเบี้ยประกัน

ราคาพรบ

มิตรแท้ทวีคูณ 2013 ประเภท 3 รวมพรบ.และไม่รวมพรบ.

มิตรแท้เพิ่มพูน 2+ 3+

มิตรแท้ตรีคูณ 2+ 3+ รวมน้ำท่วม แถมพรบ.

ป.3 รวมพรบ. หลายบริษัท

ป.3+ ส่วนบุคคล หลายบริษัท

ป.2+ ส่วนบุคคล หลายบริษัท

ป.3+ กันน้ำ ส่วนบุคคล หลายบริษัท

ป.2+ กันน้ำ ส่วนบุคคล หลายบริษัท

มิตรแท้หนึ่งเดียว เก๋ง Eco car , เล็ก , กลาง , ใหญ่ , SUV MPV

ป. 3 รหัส 320A รถบรรทุก คุ้มครองส่วนพ่วงใดๆ

ป.3 รถโดยสาร 210 ,220,230

ป.3 รหัส 320 รถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์

ป.3 รหัส 420 สำหรับรถลากจูง

อัตราเบี้ยป.1รถตู้ รหัส220 ใหม่

อัตราเบี้ยป.1 รถตู้ รหัส230 ใหม่

อัตราเบี้ยรถเมล์ ร่วม ขสมก. (รหัส 230) ประเภท 3(เต็มปี)

อัตราเบี้ยรถเมล์ ร่วม ขสมก. (รหัส 230) ประเภท 3(ไม่เต็มปี)

อัตราเบี้ยประกันอุบัติเหตุ_PLV

อัตราเบี้ยประกันภัยกลุ่มนักเรียน

เอกสารในการแจ้งงาน   สำเนาจดทะเบียนรถหรือสำเนาหน้าตารางกรมธรรม์เดิม

**ราคาที่ปรากฏเป็นราคาที่ทุกท่านสามารถซื้อได้ในราคาเบี้ยสุทธิ(ไม่รวมแวต+ภาษีอากร) โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น **

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณรังสรรค์  T.087-6822172  Fax.02-9030080 ต่อ 2173
e-mail : prakandd@hotmail.com

คลิก ใบสมัครสมาชิก

Advertisements